Hög efterfrågan på lotter

Fyndet i Sollentuna är en av få koloniföreningar som finns i Sollentuna kommun. Vårt uppdrag från kommunen kan läsas i våra stadgar, paragraf 1:

§1 Föreningen som arrenderar mark av Sollentuna kommun har till ändamål 

  • att upplåta det arrenderade området i lotter till sina medlemmar för att av dem brukas som kolonilotter, och
  • att ansvara för skötsel och underhåll av den av föreningen arrenderade marken.

För att upprätthålla våra ordningsregler, stadgar och se till att området hålls i gott skick så genomför styrelsen varje år ett antal inspektioner. Efter inspektionerna så skickas en skriftlig varning till lottinnehavare som fått anmärkning vilken därefter har ca två veckor på sig för att åtgärda bristerna. Om man inte genomför åtgärderna, eller får upprepande varningar över tid, så kommer man att bli uppsagd från sitt kontrakt.

Vi har länge haft en kö till våra lotter men sedan 2019 (under “coronaåren”) så har efterfrågan ökat lavinartat och vi har idag en kö på mer än 150 personer. Totalt har föreningen bara ca 140 lotter och tillsammans med våra låga omsättning så innebär det lång kötid.

Hur många i kön som fortfarande är intresserade av en lott kan dock vara svårt att veta, hittills så har det behövts ca 3 års kötid för att få en lott. Nu inför 2023 så hade vi exempelvis endast en (1) ledig lott att dela ut till kön, att jämföra med ca 10 lediga lotter tidigare år. Detta gör att prognosen är närmare 4-5 år innan man kan få en odlingslott.

Vi vill inte avskräcka någon från att anmäla sitt intresse men vi får mycket frågor om kösituationen så därför vill vi informera om läget just nu.

 

 

Kommentarer inaktiverade.