Hög efterfrågan på lotter

Fyndet i Sollentuna är en av få koloniföreningar som finns i Sollentuna kommun. Vårt uppdrag från kommunen kan läsas i våra stadgar, paragraf 1:

§1 Föreningen som arrenderar mark av Sollentuna kommun har till ändamål 

  • att upplåta det arrenderade området i lotter till sina medlemmar för att av dem brukas som kolonilotter, och
  • att ansvara för skötsel och underhåll av den av föreningen arrenderade marken.

För att upprätthålla våra ordningsregler, stadgar och se till att området hålls i gott skick så genomför styrelsen varje år ett antal inspektioner. Efter inspektionerna så skickas en skriftlig varning till lottinnehavare som fått anmärkning vilken därefter har ca två veckor på sig för att åtgärda bristerna. Om man inte genomför åtgärderna, eller får upprepande varningar över tid, så kommer man att bli uppsagd från sitt kontrakt.

Vi har länge haft en kö till våra lotter men sedan 2019 (under “coronaåren”) så har efterfrågan ökat lavinartat och vi har idag en kö på mer än 150 personer. Totalt har föreningen bara ca 140 lotter och tillsammans med våra låga omsättning så innebär det lång kötid.

Hur många i kön som fortfarande är intresserade av en lott kan dock vara svårt att veta, hittills så har det behövts ca 3 års kötid för att få en lott. Nu inför 2023 så hade vi exempelvis endast en (1) ledig lott att dela ut till kön, att jämföra med ca 10 lediga lotter tidigare år. Detta gör att prognosen är närmare 4-5 år innan man kan få en odlingslott.

Vi vill inte avskräcka någon från att anmäla sitt intresse men vi får mycket frågor om kösituationen så därför vill vi informera om läget just nu.

 

 

Information, juni 2022

Vad kul att se den goda uppslutningen på städdagarna. Återigen så lyckades vi också fylla en stor container med diverse skräp, tack för all hjälp att hålla vårt område rent och snyggt.

Nu har vi precis haft en lång och solig helg under vilken många av oss nyttjat tiden till att jobba på lotten. Det kanske är dags att sommarvärmen kommer nu? 

Men innan några av oss går på semester så har vi lite mindre roliga informationspunkter att delge er alla. 

Vinbärsgallkvalster sprider sig

Flera odlare har uppmärksammat att vi har gallkvalster på vinbärsbuskarna i år. För att undvika att den sprider sig så behöver man gräva upp plantan eller åtminstone göra en grov beskärning så alla angripa grenar klipps bort. Dessa avklippna grenar ska inte läggas i komposten (eller skogen) utan tas med hem till hushållssoporna och brännas.

Läs mer här:
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/ltv/vaextskyddsstigen-skyltar/skylt_57_m_text.pdf 

Ogräsrensning och skötsel

Sommaren är snart här och det odlas nu för fullt på nästan alla våra lotter. Tänk på att hålla efter era lotter vad gäller ogräs och maskrosor så vi inte låter dem spridas för enkelt. 

Styrelsen genomföra under året ett antal rundvandringar för att se till så ordningsregler efterföljs och att lotterna sköts om. De som inte sköter om sin lott får en skriftlig varning och om man trots detta inte vidtar åtgärder så riskerar man uppsägning.

Städa efter er

Med sommaren kommer också sköna grillkvällar. Men allt för ofta så lämnas det kvar skräp vid vår gemensamma grillplats. Den är fri att nyttja men ta med ert skräp hem. Matrester och skräp lockar till sig skadedjur.

 

Med det sagt så önskar vi er alla en skön sommar, vi ses på lotterna!

Mvh,
Styrelsen

Sommarinspektion 29 juni 2015

måndag den 29:e juni kl 18:00 kommer föreningens styrelse göra en rundvandring och inspektera alla lotter.

Styrelsen kommer under sommarinspektionen titta på bland annat följande:

  • Om lotten tas om hand enligt hyresavtalet
  • Om det finns skräp som behöver fraktas bort
  • Om man har använt otillåtna bekämpningsmedel
  • Om man byggt eller ändrat på befintlig byggnader
  • Om man har rensat sin del av diket

Hör av er till styrelsen före måndag om vill kommentera ett planerat eller pågående arbete.