Föreningens historia

Kolonilottsområdet som idag sköts om av Fyndets medlemmar överläts för odling från Sollentuna kommun redan i början på 70-talet. 1973 så annonserade Sollentuna kommun i lokaltidningen att man hade iordningställt lotter för uthyrning på en gammal åker som arrenderats av bonden på Bögs gård. De första odlarna tecknade arrendeavtal med kommunen direkt och betalade då en årsavgift på 60 kr. Området har sedan starten sett likadant ut med undantag för att numreringen av lotterna har ändrats.

Kommunen hjälpte de första odlarna med att ordna grusvägar, sätta upp vattenposter och se till så varje lott var markerad med ett lottnummer. Kommunen placerade till och med ut ett antal verktygslådor och tillhandahöll olika trädgårdsredskap samt vattenslangar. Tyvärr försvann redskapen ganska fort och kommunen ville inte ersätta dem.

I början av 1980-talet så sammankallade kommunen alla odlarna till ett möte med syfte att starta en förening och utse en första styrelse. 1982 så resulterade det i Kolonilottsföreningen Fyndet Sollentuna.

Soppköket under städdagen. Foto: Åke Ericsson

Soppköket under städdagen. Foto: Åke Ericsson

Under alla år så har Fyndet varit en populär plats att odla på och det har genom åren varit mycket liv och rörelse. Under 80- och 90-talet så bjöd bl.a. föreningens styrelse in dåvarande chefen för Bergianska trädgården, Klaus Österreicher, och hans fru till städdagarna. De gick runt i området och pratade med odlarna, gav lite tips och goda råd. Man hade också en tradition att koka soppa och grilla i samband med städdagarna.

Text & dokument: Ruth Scheidegger (lott 49)

 

Kommentarer inaktiverade.