Ordningsregler

För att vår förening ska må bra, ha glada medlemmar och även se bra ut så krävs det att alla odlare följer ordningsreglerna. Nya odlare måste också acceptera ordningsföreskrifterna i samband med signering av kontrakt.

Föreningens ordningsregler, rev 2016-03-01

Styrelsens upprätthållande av ordningsreglerna

Ett par gånger per år så genomför styrelsen inspektioner där man ser över lotternas skötsel, exempelvis på våren där man ser till så odlingen har påbörjats för säsongen. Missköter man sin lott så får man en skriftlig varning med ett par veckors tidsfrist för åtgärd. Om man inte åtgärdar bristerna eller får upprepande varningar så riskerar man att bli uppsagd från sin lott.

I och med den långa kösituationen till föreningens lotter så ställer styrelsen också krav på att man ska nyttja lotterna på rätt sätt. Det är det som är föreningens uppdrag enligt arrendeavtalet med Sollentuna kommun.

Kommentarer inaktiverade.