Styrelsen

Föreningens styrelse består 2017 av följande personer.

Jan Mann, ordförandeMonica Sternmar, vice ordförandeReza Naderi, kassör
Jan Mann
Ordförande
Lott 71-72
Monica Sternmar
Vice ordförande
Lott 112 och 120-121
Reza Naderi
Ledamot
Lott 10
Birgit Ulfheden, sekreterareArmando Gomes, ledamotPeter Wallman, ledamot
Birgit Ulfheden
Sekreterare
Lott 7-8
Armando Gomes
Ledamot
Lott 30
Peter Wallman
Ledamot
Lott 48
Lars Danielsson, suppleantJohanna Zotiadis, suppleantSirwan Hosseini, suppleant
Lars Danielsson
Suppleant
Lott 74
Anna Zotiadis
Suppleant
Lott 39
Sirwan Hosseini
Suppleant
Lott 15

Kommentarer inaktiverade.