Styrelsen

Föreningens styrelse består 2019 av följande personer.

Jan Mann, ordförandeMonica Sternmar, vice ordförandePeter Wallman, sekreterare
Jan Mann
Ordförande
Lott 71, 72
Monica Sternmar
Vice ordförande
Lott 120, 121
Peter Wallman
Ledamot
Lott 48
Reza Naderi, kassörLars Danielsson, suppleantBirgit Ulfheden, sekreterare
Reza Naderi
Ledamot
Lott 10
Lars Danielsson
Suppleant
Lott 74
Birgit Ulfheden
Sekreterare
Lott 7-8
Johanna Zotiadis, suppleant
Anna Zotiadis
Suppleant
Lott 39

Kommentarer inaktiverade.