Årsavgift för 2022

Dags att planera för nästa års odling. För 2022 så är årsavgifterna oförändrade, 500 kr för hel lott och 250 kr för halv lott. 

Årsavgiften för 2022 ska vara betald senast 31:a december 2021 och den ska betalas till plusgirokonto 27366-4. Vid sen betalning så tillkommer en förseningsavgift om 50 kr.

OBS! Kom ihåg att märka er betalning med lottens nummer

Kommentarer inaktiverade.