Inför sommaren 2024

Våren 2024 har inte varit nådig och termen aprilväder har verkligen gjort skäl för namnet. För oss som ändå varit på lotten och kämpat i snålblåsten och de fåtal plusgraderna får vi hoppas på goda belöningar senare.

Här kommer lite blandat information efter vårens stämma och inför säsongen 2024.

Från årsmötet

På årsmötet i mars så var vi 33 medlemmar vilket är nog rekord senaste åren. Det kom också fram flera intressanta förslag om skördefest, fröloppisar och annat. Kul med engagemang men viktigt också att vi hjälps åt med föreningens sysslor, styrelsen har inte möjlighet att ta hand om alla arrangemang. Är man intresserad att hjälpa till så hör av er till oss.

För övrigt så blev det inte så stora förändringar under stämman. Styrelsens sittande ledamöter blev omvalda och efter omröstning så blev även suppleanterna samma ytterligare ett år. Årsavgiften lämnades också orörd för odlingssäsongen 2025, den höjdes ju inför 2024 på förra årsmötet.

Några andra intressanta informationspunkter som togs upp:

  • Sollentuna kommun kommer ta ner en del träd som angripits av exempelvis granbarkborre. Träden är märkta med blå färg.
  • Vägen till kolonilotten börjar återigen bli dålig. Kommunen har informerat oss om att den kommer läggas om men vi vet inte när.

Vårstädning 25:e maj

Det blir lite senare i år p.g.a. alla helgerna men vi kommer ha en vårstädning som vanligt med container och grillning. Vi städar och hjälps åt att fixa de gemensamma ytorna mellan 10-12.

Vatten och kranar

Strax efter påskhelgen så slog vi på vattnet på området. Men på grund av trasiga och läckande kranar har vi tvingats slå av det för att få ut rörmokare. Tänk på att ni använder rätt vattennycklar och att ni inte drar åt dem för hårt eller skruvar ut dem för långt.

Utedass kommer även i år

Som tidigare år så kommer vi ha ett utedass vid vändplanen närmast motorvägen. Den kommer vara olåst som tidigare år så var snälla och använd den så man slipper otrevliga överraskningar i skogen runt koloniområdet.

Hög efterfrågan på odlingslotter

Fortfarande så har vi väldigt lång kötid till lotterna. Vi har ca 200 personer i kö och på ett normalår så omsätts bara ca 2-5 lotter. Med tanke på det så kommer styrelsen att vara hårdare i sina kontroller av ordningsreglerna. Detta var också något som kom fram som ett önskemål på årsmötet.

De viktigaste delarna i ordningsreglerna innefattar att man kommit i gång med odlingen senast 15:e maj och att man odlar på större delen av lotten. Detta är en del av arrendeavtalet med Sollentuna kommun. Är man osäker på vad som gäller så finns ordningsreglerna på vår hemsida.

Samodla på lotten?

Det finns flera i vår kölista som efterfrågat att samodla. Så känner man att man inte har ork att sköta om hela sin lott så kan man få hjälp av en odlare från kölistan. Kontakta styrelsen så kan vi förmedla kontakt.

För att ställa sig i kö eller få hjälp med samodling, kontakta styrelsens uthyrningsansvarige Monica Sternmar (lott 120-121) direkt eller via uthyrning@kolonifyndet.se.


Har ni andra frågor, funderingar, tips eller förslag så hör av er till styrelsen. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna eller här på hemsidan.

Dags för årsmöte!

Kolonilottsföreningen Fyndet kallar samtliga medlemmar till det ordinarie årsmötet torsdag den 21:a mars klockan 19:00. Vi träffas i Tintomararummet en trappa ner under gamla Sollentuna bibliotek, på Aniaraplatsen (ingång på gaveln mot Sollentuna Centrum).

Under mötet så går vi igenom verksamhetsåret 2023 inkl. det ekonomiska resultatet och vi kommer blicka framåt mot det nya året för vilket bland annat nya styrelseledamöter ska väljas och en årsavgift ska beslutas.

Efter mötet så bjuds det på kaffe och kaka så passa på att prata frösorter och odlingstips med era odlingsgrannar.

Välkomna önskar styrelsen!
Jan, Reza, Monica, Lars och Peter

Medlemsavgift för 2024!

Gödselhögarna börjar dyka upp på koloniområdet vilket är ett säkert tecken på att vintern snart lägger sig över koloniområdet. Men även om det är lite kallt och blåsigt just nu så kommer det säkert några fina dagar till då man kan fixa på trädgården. Tänk på att vattnet stängs av 31:a oktober!

Men en viktig sak ni inte får glömma innan vintern kommer på riktigt är att betala medlemsavgiften för 2024. Betalningen måste vara föreningen tillhanda före 31:a december för att ni ska slippa påminnelseavgiften på 50 kr.

Observera att avgifterna för 2024 höjdes efter beslut på årsmötet i våras. En hel lott kostar 700 kr/år och en halv lott kostar 350 kr/år.

Inbetalning sker som tidigare år till plusgirokonto 27366-4 och märk betalningen med ert lottnummer så vi kan pricka av er betalning.

Om ni inte avser fortsätta odlingen så meddela oss i styrelsen det snarast så vi kan erbjuda lotten till de som står i kö.

Information hösten 2023

Sommaren är väl över sedan ett par veckor får man nog påstå men det betyder å andra sidan skördetider. Hoppas odlingen och ert hårda jobb har slagit väl ut och smakar gott!
Här nedan kommer lite informationspunkter från oss i styrelsen.

Höststädning

Tyvärr får vi ställa in höststädningen i år. Föreningens ekonomi har inte återhämtat sig efter alla kostnadsökningar de senaste två åren så vi har inte råd med varken container eller grillning. På stämman i våras beslutades däremot om en höjning av avgiften till 700 kr (för en hel lott) så vi räknar med att ekonomin ska bli bättre inför kommande år.

Gödselhögar

Nu på hösten så börjar det komma lass med gödsel som flera av våra medlemmar beställt. Tänk på att det tillhör beställaren och är inte fritt fram att ta utan att fråga.
Ni som beställt gödsel, sätt gärna en skylt med lottnummer så intresserade kan köpa ett par skottkärror om det blir över.

Avstängning av vatten

För er som planerar att köra ut gödsel eller ännu inte har stängt er kolonilott för vintern, tänk på att vattnet stängs av den 31:a oktober!

Nedskräpning på området

Det har tyvärr återigen börjat samlas skräp i skogskanten vid vändplanen. Vi vet såklart inte om det är utomstående eller våra egna medlemmar men vi ber er att ta med allt skräp hem. Upptäcker vi att det är en medlem som slänger skräp i skogen så riskerar man att bli uppsagd från sitt kolonilott. Det är heller inte tillåtet att dumpa ogräs eller växtavfall utanför sin egna lott!

Råttor på området

Som många av er säkert har märkt så har antalet råttor ökat på området. Flera av våra medlemmar har haft lyckade fångster av större råttor. Tänk på att inte slänga matrester i komposten eller i diket och ser ni droppande kranar så felanmäl det till oss i styrelsen. Råttor blir man bara av med om man minimerar förekomsten av mat och vatten.

Vårstädning och annan information

I år planerar vi en riktig vårstädning med container och grillning efteråt! Men på grund av diverse långhelger här i vår så har vi fått boka in lördag den 13:e majsom bara är en dryg vecka bort. Vi hoppas såklart att många har möjlighet att komma trots lite kort framförhållning. Samling klockan 10:00 som vanligt och grillarna startas vid 12:30.

En CONTAINER för blandat avfall kommer att stå på parkeringen under städdagen. Containern är främst till för grövre skräp som brädor, plast och liknande. VÄXTAVFALL
och LÖV komposterar man själv på lotten, det blir fin näring till odlingen.

Var snälla och lämna ingen hög utanför containern varken före eller efter städdagen!

 

Påminnelse om ordningsregler

Vi vill påminna alla om att enligt föreningens ordningsregler så ska lotterna vara iordningställda och odling påbörjad senast i mitten av maj månad. Nu har det tyvärr varit en sen vår med flera omgångar kallt väder så styrelsen har flyttat fram detta datum till 31:a maj. Är ni bortresta eller har förhinder av andra orsaker så kontakta styrelsen.
Som vanligt så kommer det genomföras ett antal oanmälda inspektioner under året och får man upprepade varningar eller inte åtgärdar brister efter en varning så riskerar man att få sin odlingslott uppsagd.

Utedass på plats

För någon vecka sedan så levererades vårt utedass till koloniområdet. Toaletten står vid vändplanen närmast motorvägen och den är olåst som tidigare år. Var snälla och använd den så man slipper otrevliga överraskningar i skogen.

Hög efterfrågan på lotter

Fyndet i Sollentuna är en av få koloniföreningar som finns i Sollentuna kommun. Vårt uppdrag från kommunen kan läsas i våra stadgar, paragraf 1:

§1 Föreningen som arrenderar mark av Sollentuna kommun har till ändamål 

  • att upplåta det arrenderade området i lotter till sina medlemmar för att av dem brukas som kolonilotter, och
  • att ansvara för skötsel och underhåll av den av föreningen arrenderade marken.

För att upprätthålla våra ordningsregler, stadgar och se till att området hålls i gott skick så genomför styrelsen varje år ett antal inspektioner. Efter inspektionerna så skickas en skriftlig varning till lottinnehavare som fått anmärkning vilken därefter har ca två veckor på sig för att åtgärda bristerna. Om man inte genomför åtgärderna, eller får upprepande varningar över tid, så kommer man att bli uppsagd från sitt kontrakt.

Vi har länge haft en kö till våra lotter men sedan 2019 (under “coronaåren”) så har efterfrågan ökat lavinartat och vi har idag en kö på mer än 150 personer. Totalt har föreningen bara ca 140 lotter och tillsammans med våra låga omsättning så innebär det lång kötid.

Hur många i kön som fortfarande är intresserade av en lott kan dock vara svårt att veta, hittills så har det behövts ca 3 års kötid för att få en lott. Nu inför 2023 så hade vi exempelvis endast en (1) ledig lott att dela ut till kön, att jämföra med ca 10 lediga lotter tidigare år. Detta gör att prognosen är närmare 4-5 år innan man kan få en odlingslott.

Vi vill inte avskräcka någon från att anmäla sitt intresse men vi får mycket frågor om kösituationen så därför vill vi informera om läget just nu.

 

 

Årsmöte i koloniföreningen

Koloniföreningen Fyndets ordinarie årsmöte hålls tisdagen den 21:e mars klockan 19:00 i Tintomararummet (en trappa ner under gamla Sollentuna bibliotek) på Aniaraplatsen.

Vi kommer gå igenom verksamhetsåret 2022 inkl. det ekonomiska resultatet och vi kommer vi blicka framåt mot det kommande året där bland annat nya styrelseledamöter ska väljas och årsavgift beslutas. Efter mötet så bjuds det på kaffe och kaka så passa på att prata frösorter och odlingstips med era odlingsgrannar.

En kallelse har gått ut till alla medlemmar per e-post och brev.

Välkomna önskar styrelsen!
Jan, Reza, Monica, Birgit och Peter

Årsavgift för 2023

December är här, första snön har hunnit passerat och snart är det nytt år. Vi vill därför återigen påminna er om att betala in era medlemsavgifter för 2023.
Medlemsavgifterna för 2023
Betalningen ska vara föreningen tillhanda före 31:a december i år för att undvika påminnelseavgift om 50 kr. Avgifterna är enligt föreningsstämman oförändrade för 2023, d.v.s. 500 kr för hel lott och 250 kr för halv lott.
Inbetalning sker som tidigare år till plusgirokonto 27366-4 och märk betalningen med ert lottnummer så vi kan pricka av er betalning.
Om ni inte avser fortsätta odlingen så meddela oss i styrelsen det snarast så vi kan erbjuda lotten till de som står i kö.
Mvh,
Styrelsen

Information, juni 2022

Vad kul att se den goda uppslutningen på städdagarna. Återigen så lyckades vi också fylla en stor container med diverse skräp, tack för all hjälp att hålla vårt område rent och snyggt.

Nu har vi precis haft en lång och solig helg under vilken många av oss nyttjat tiden till att jobba på lotten. Det kanske är dags att sommarvärmen kommer nu? 

Men innan några av oss går på semester så har vi lite mindre roliga informationspunkter att delge er alla. 

Vinbärsgallkvalster sprider sig

Flera odlare har uppmärksammat att vi har gallkvalster på vinbärsbuskarna i år. För att undvika att den sprider sig så behöver man gräva upp plantan eller åtminstone göra en grov beskärning så alla angripa grenar klipps bort. Dessa avklippna grenar ska inte läggas i komposten (eller skogen) utan tas med hem till hushållssoporna och brännas.

Läs mer här:
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/ltv/vaextskyddsstigen-skyltar/skylt_57_m_text.pdf 

Ogräsrensning och skötsel

Sommaren är snart här och det odlas nu för fullt på nästan alla våra lotter. Tänk på att hålla efter era lotter vad gäller ogräs och maskrosor så vi inte låter dem spridas för enkelt. 

Styrelsen genomföra under året ett antal rundvandringar för att se till så ordningsregler efterföljs och att lotterna sköts om. De som inte sköter om sin lott får en skriftlig varning och om man trots detta inte vidtar åtgärder så riskerar man uppsägning.

Städa efter er

Med sommaren kommer också sköna grillkvällar. Men allt för ofta så lämnas det kvar skräp vid vår gemensamma grillplats. Den är fri att nyttja men ta med ert skräp hem. Matrester och skräp lockar till sig skadedjur.

 

Med det sagt så önskar vi er alla en skön sommar, vi ses på lotterna!

Mvh,
Styrelsen